Община Добрич ще изгради нов паркинг по ул. „Страцин“ и ще преасфалтира съществуващ зад бл. № 19 по бул. „25-ти септември“

Община Добрич сключи договори след провеждане на обществена поръчка за строително – монтажни работи за изграждане на паркинг по ул. „Страцин“ (зад ресторант „Централ“) и преасфалтиране на паркинг зад бл. № 19 по бул. „25-ти септември“. Паркингът по улица „Страцин“ ще бъде изграден в срок до три месеца от датата на възлагане.  Общата цена за изпълнение на договора е в размер до 129 166,67 лева без вкл. ДДС. Фирмата, спечелила обществената поръчка за преасфалтиране на паркинга зад бл. № 19 по бул. „25-ти септември“ ще извърши ремонтите в срок отново до три месеца от датата на възлагане, а общата цена за изпълнение на договора е в размер до 100 000,00 лева без вкл. ДДС

 

Нагоре