Две комисии към Общински съвет Добрич ще заседават на 3 октомври

Месец ОКТОМВРИ 2018 година

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

 

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и строителство”

03.10.2018 г.

(сряда)

10.30 ч.

Кабинет  арх. Боян Коларов

зам.-кмет

2.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, и европейски програми и проекти”  

03.10.2018 г.

(сряда)

15.30 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж, 311 стая

 

Нагоре