Инициативата ‚Детско полицейско управление“ стартира за втори път в СУ „Свети Климент Охридски“

Инициативата ‚Детско полицейско управление“ стартира за втори път в СУ „Свети Климент Охридски“ , снимка 1

На 1 октомври от 12.30 часа зам. – кметът „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева ще открие инициативата „Детско полицейско управление“ в СУ „Свети Климент Охридски“. 23 деца от III – клас на Училището по изкуствата ще участват в различни занятия и извънкласни форми, свързани с превенция и опазване здравето и живота на децата, справяне с трудни ситуации в дома, на училище и на улицата. Занятията ще се ръководят от класния ръководител и инспектори от Детска педагогическа стая. В рамките на инициативата ще бъде подписано Споразумение на сътрудничество между I РУ на МВР и СУ „Свети Климент Охридски“. Националната програма „Детско полицейско управление“ е инициатива на МВР и се реализира от служители на МВР, от структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция“. Целта е чрез  теоретични и практически занимания децата да получат знания  и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите. Проектът запознава учениците с правата и задълженията, които имат като пълноправни членове на обществото.

Нагоре