Работещите в детските градини в Добрич ще получат допълнителни средства към заплатите за Първия учебен ден

Работещите в детските градини в Добрич ще получат допълнителни средства към заплатите за Първия учебен ден, снимка 1

27 000 лева са средствата, които Община Добрич осигури от бюджета за допълнителни средства към заплатите на педагогическия и непедагогически персонал в детските градини за Първия учебен ден. По 100 лева ще получат 195 учители, а по 50 лева сa осигурени за 150 работещи от помощния персонал в забавачниците. В детските градини се възпитават, обучават и социализират над 2150 деца. За първи път над 487 деца на 3 годишна възраст прекрачиха прага на забавачниците в първа група. Всички 14 детски заведения в Добрич посрещнаха своите възпитаници в обновени и освежени сгради и занимални. Малките палавници на Добрич се възпитават и обучават в качествена среда, която осигурява спокойно и щастливо детство. Община Добрич, учители и родители работят активно и са заедно при вземане на важни решения за развитието на децата и тяхното бъдеще. Ръководствата на детските градини с подкрепата на Община Добрич участват и реализират редица проекти, които се финансират с европейски средства и от други донори, които не само обогатяват децата, но и ги подготвят да бъдат отговорни, добри стопани и да следват мечтите си. Историята на предучилищното възпитание в град Добрич води началото си от 1893 г., когато общината откупува стара турска къща и я приспособява за забавачница, в която са записани 130 деца. Вече повече от век Добрич е с доказани традиции в обучението и възпитанието на децата в детските заведения.   

 

Нагоре