Община Добрич публикува актуализиран списък на резерви за услугите "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник"

АКТУАЛИЗИРАН  СПИСЪК  НА  РЕЗЕРВИ  ЗА УСЛУГИТЕ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"

ТРИ ИМЕНА

ТОЧКИ

1.

Анелия Нелева Желязкова

100

2.

Марияна Стойчева Михова

97

3.

Валентин Павлов Георгиев

96

4.

Станислав Красимиров Демиров

96

5.

Костадин Димитров Тодоров

93

6.

Митка Иванова Радева

93

7.

Петър Желев Недялков

93

8.

Стойка Алексиева Славова

93

9.

Надежда Желева Иванова

92

10.

Иван Георгиев Мишев

91

11.

Димитър Илиев Пантелеев

90

12.

Димитър Панчев Маринов

90

13.

Християн Василев Валентинов

90

14.

Парашкева Костова Стоянова

89

15.

Станка Йорданова Иванова

89

16.

Любка Ташева Ташева

87

17.

Николина Стоянова Митева

87

18.

Панчо Колев Панчев

87

19.

Радка Иванова Отузбирова

87

20.

Стефан Борисов Стоянов

87

21.

Мария Петрова Люцканова

86

22.

Неджмие Кямал Хюсеинова

86

23.

Славена Петрова Чернева

85

24.

Стоянка Желева Георгиева

84

25.

Мария Колева Иванова

83

26.

Парашкева Желева Петрова

83

27.

Злата Паскалева Йорданова

82

28.

Атанаска Иванова Станчева

81

29.

Валентин Василев Сивев

80

30.

Христина Стефанова Колева

80

31.

Анелия Ивелинова Апазова

78

32.

Мехмед Исмаилов Мехмедов

78

33.

Велико Георгиев Костадинов

77

34.

Мартин Петров Илиев

77

35.

Севда Исаева Хаджиева

76

36.

Живко Кирилов Желев

75

37.

Денка Алексиева Иванова

74

38.

Тодор Атанасов Димитров

74

39.

Величка Иванова Крумова

73

40.

Руска Великова Недялкова

71

41.

Стоянка Господинова Дамянова

69

42.

Иванка Добрева Кирова

68

43.

Атанас Вангелов Кушовски

66

44.

Валентин Георгиев Влаев

66

45.

Тодора Хинева Сивкова

66

46.

Георги Димитров Дамянов

65

47.

Маринела Василева Маринова

65

48.

Ганка Христова Василева

64

49.

Демир Симеонов Митков

59

50.

Евгени Спасов Минев

59

51.

Димитър Ивайлов Киров

58

52.

Надежда Петрова Георгиева

57

53.

Светлин Тодоров Милков

55

54.

Ангел Донев Василев

54

55.

Нели Георгиева Тодорова

54

56.

Янка Христова Коева

51

57.

Юлия Цветанова Милкова

47

 

Нагоре