Община Добрич осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда | Община град Добрич

Община Добрич осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда

Община Добрич осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда, снимка 1

Като част от Регионалната програма за заетост за 2018 година Община град Добрич ще наеме 2 лица от неравнопоставените групи на пазара на труда за извършване на обществено полезни дейности в общински обекти детските ясли и градини.

В рамките на 6 месеца за безработни и неактивни лица ще бъдат осигурени доходи от труд, допълнителни възнаграждения и социални придобивки, на пълен работен ден. Финансирането е в размер на 7548 лева по закона за насърчаване на заетостта. С реализиране на регионалната програма община град Добрич цели да създаде работни места и да даде шанс на уязвимите групи на регионалния пазар на труда за трудова заетост и социална интеграция.

 

 

Нагоре