Община Добрич осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда

Община Добрич осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда, снимка 1

Като част от Регионалната програма за заетост за 2018 година Община град Добрич ще наеме 2 лица от неравнопоставените групи на пазара на труда за извършване на обществено полезни дейности в общински обекти детските ясли и градини.

В рамките на 6 месеца за безработни и неактивни лица ще бъдат осигурени доходи от труд, допълнителни възнаграждения и социални придобивки, на пълен работен ден. Финансирането е в размер на 7548 лева по закона за насърчаване на заетостта. С реализиране на регионалната програма община град Добрич цели да създаде работни места и да даде шанс на уязвимите групи на регионалния пазар на труда за трудова заетост и социална интеграция.

 

 

Нагоре