Изложба„ Заедно учим, творим и играем“ - съвместна инициатива между три образователни институции

Изложба„ Заедно учим, творим и играем“ - съвместна инициатива между три образователни институции, снимка 1

На 8 май 2018 г. в Художествена галерия гр. Добрич зам.- кметът „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева откри изложба от творби на ученици  и деца, участници в проект „ Заедно учим, творим и играем“. В изложбата са експонирани най-добрите творби, сътворени от 184 деца през учебната година, изработени в извънкласните дейности по „Изобразително изкуство“, „ „Занаяти“ и  „Мултикултурен фолклор“. Участници в изложбата са децата от ДГ № 32 „ Зорница“,  ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено училище “Йордан Йовков“ град Добрич. Основната цел на организираното събитие е свързана с насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца и ученици в интеграционна и мултикултурна среда.  Създадените условия в дейностите по проекта допринесоха за развитие на творческия и интелектуалния потенциал на децата и стимулираха тяхната изява.

 

Нагоре