ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община град Добрич

ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община град Добрич, снимка 1

 На 23 април (понеделник) 2018 г., с начален час 16:00 часа в залата на Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център - Добрич организира информационна среща на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“.

По време на срещата ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните и Транснационални програми, Програмата за развитие на селските райони, както Програмата за морско дело и рибарство за 2018 година. Ще бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Покана

 

За допълнителна информация:

Име на служител: Искра Димова

Длъжност: Експерт „КИЛ“

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре