Тринадесети Национален конкурс за рисунка - Дигитална живопис и графика "Моята България"

Тринадесети Национален конкурс за рисунка - Дигитална живопис и графика "Моята България", снимка 1

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –

 ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА

 

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

 

Конкурсът за рисунка - дигитална живопис и графика  „Моята България“ се провежда за първи път през 2005 година по инициатива на Младежки център – Добрич. В годините той се превръща и като съпътстваща проява при провеждането на Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев“. В дните на конкурса се представят отличените творби подредени в изложба.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Целта на конкурса e децата и младите хора :

 • Да покажат своя талант
 • Да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване
 • Да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора
 • Да се предостави възможност на участниците да бъдат оценени по    
 • достойнство .

 

І. Условия за участие:

1. Право на участие в конкурса  имат ученици и студенти  на възраст от 10 до 25 години, навършени към 31 декември 2018 г.,  в четири  възрастови групи:

 • І група          10 - 12 години; 
 • ІІ. група        13 - 15 години;
 • ІІІ група        16 - 18 години;
 • ІV група        19 - 25 години;

 

ІІ. Техника: творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра. ( например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe PhotoshopMacromedia Free Hand, Wizard brush и др.

 

ІІІ. Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена:

 

1. На  хартиен носител  формат  А3 (без рамка и паспарту)

2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 

 • Заглавие на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Адрес за кореспонденция ( e-mail);телефон
 • Име на програмния продукт с който е създадена.

3.  Изисквания към творбите:

 • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
 • Да не са  изработени върху готови картини.

 

ІV. Награди - ще бъдат връчени грамоти за участие и награди във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.

 

V.   Краен срок  за получаване на творбите – 23 април 2018 година

 

VІ. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 08.05.2018 г. на сайта на Младежки център - www.mc-dobrich.org    

               

С отличените творби ще бъде открита изложба в периода 12 –  20 май 2018 г.

 

При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център. Конкурсните творби остават във фонда на Младежки център.

 

 

Адрес за кореспонденция:      Общински младежки  център

                                                      за конкурса “Моята България”.

                                                      пл. „Стария орех” №1, ПК 15

                                                      9300 гр. Добрич

 

За информация:      058/ 60-25-35; 058/60-26-91

                                   0884 311 429 ; 0884 311 428

                                   e-mail:mcdobrich@mc-dobrich.org         

                                   www.mc-dobrich.org                    

Нагоре