Регионална библиотека "Дора Габе" няма да обслужва читатели на 29 декември

Последният работен ден в годината е присъствен за служителите на Регионална библиотека "Дора Габе", но читатели няма да се обслужва, поради извършване на профилактика на библиотечноте фондове във връзка с приключване на годината. 

Нагоре