Постоянните комисии към Общински съвет ще заседават от 24 до 27 октомври. Заседанията са открити за гражданите.

График за заседанията на ПК при Общински съвет Добрич за месец октомври

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК ”Законност, обществен ред и контрол” 

27.10.2017 г.

(петък)

16.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

2.

ПК ”Устройство на територията,  жилищна политика и строителство”

26.10.2017 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет 

арх. Боян Коларов

зам. - кмет

3.

ПК ”Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

25.10.2017 г.

(сряда)

15.00 ч.

Кабинет 

Росица Йорданова

зам. - кмет

4.

ПК ”Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

27.10.2017 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет

 д-р Емилия Баева

зам. - кмет

5.

ПК ”Наука, образование”

 

24.10.2017 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам. - кмет

6.

ПК ”Търговия, услуги и туризъм”        

 

25.10.2017 г.

(сряда)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

7.

ПК ”Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

24.10.2017 г.

(вторник)

15.30 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

8.

ПК ”Транспорт, инфраструктура и екология”

24.10.2017 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет

арх. Боян Коларов

зам. - кмет

9.

ПК ”Бюджет, финанси и данъчна политика”        

27.10.2017 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам. - кмет

10.

ПК ”Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”                               

25.10.2017 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

11.

ПК ”Спорт и младежки дейности”

 

24.10.2017 г.

(вторник)

15.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

12.

ПК “Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

26.10.2017 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

13.

ПК “Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”

27.10.2017 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

 

Нагоре