3 постоянни комисии към Общински съвет ще заседават на 6 и 10 октомври за извънредната сесия

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Наука, образование”

 

10.10.2017 г.

(вторник)

08.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам. - кмет

2.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”  

06.10.2017 г.

(петък)

15.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам. - кмет

3.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”  

06.10.2017 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

 

Нагоре