Публикувани са резултатите от второто класиране за прием на децата в детските ясли

Община Добрич публикува резултатите от второто класиране за приема на децата в детските ясли. С данните можете да се запознаете в сайта на Общината www.dobrich.bg в електронния модул "Прием е детските заведения", рубриката "Детски ясли" и подрубриката "Класирания".    

Нагоре