Инна Куцарова от ЕГ „Гео Милев“ ще бъде предложена за член на Съвета на децата

Днес, 13.06.2017г. се проведе заседание на Комисията за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, назначена със Заповед №573/ 30.05.2017г. на Кмета на Община град Добрич. Съгласно Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, комисията включва представител на бизнеса, общински съветник, представител на местна медия, на социална услуга за деца и  представители от общинска администрация. Членовете на комисията разгледаха постъпилата в обявения срок кандидатура и се запознаха с мотивационното писмо към комплекта документи. Подадената кандидатура отговаря напълно на посочените в Процедурата за избор критерии и Комисията излезе с решение да предложи на Кмета на Община град Добрич да одобри кандидатурата на Инна Светлинова Куцарова, ученичка в ЕГ ”Гео Милев” град Добрич, за член на Съвета на децата. Одобрената кандидатура ще бъде изпратена в Областна администрация, за осъществяване на следващия етап избор на областно ниво.

 

Нагоре