Резултати от конкурс "Мартеница ти дарявам"

Комисия в състав: председател  - Елица Георгиева – преподавател в СУ „Л. Каравелов” и членове: Марияна Симеонова – гл. експерт „Училищно образование” и Несрин Йълмаз – експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности", разгледа 22 пана на 55 участника от 7 училища в обявения от Община град Добрич конкурс „Мартеница ти дарявам”.

Бяха определени следните награди:

Екипни проекти:

Първа награда – ученици от 4 клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дончево

Втора награда – Дария Николова, Велислава Георгиева – ЧОУ „Леонардо да Винчи“

Трета награда – ученици от 2 а и 2 б клас – ОУ „Христо Ботев“

Специална награда за креативност: екип от 1-4 клас – ЧОУ „Леонардо да Винчи“

Индивидуални участници:

Първа награда – Росина Колева – СУ „П. Р. Славейков“

Втора награда – Деница Димитрова – ОУ „Стефан Караджа“

Трета награда – Данайа Николова – СУ „Димитър Талев“

Трета награда – Явор Марков – ОУ „Хан Аспарух“

Специална награда за креативност: Мария Дойчева – ОУ „Хан Аспарух“

Паната, които ще бъдат наградени можете да разгледате на адрес: 

http://www.dobrich.bg/bg/gallery/205-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f 

 

 

 

 

Нагоре