Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година, снимка 1

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%, или 46 661 726 са планираните приходи за държавните дейности. Местните приходи /39%/ са в размер на 29 729 997 лева. От местни данъци се очакват над 8,1 млн. лева, а неданъчните приходи са 15 млн. лв. Функция „Образование” е най-голямото перо в бюджета, за което са предвидени над 35 млн. лева. Близо 6 млн. лева са за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда се заделят 17,5 млн. лв., за функция „Здравеопазване” – 3,7 млн. лв., за почивно дело, култура и рел. дейност – 5,5 млн. лв. Капиталовата програма за 2020 година е на стойност 53,4 млн. лева. Ще бъдат довършени европейски проекти на обща стойност 141 млн. лева, като от тази сума през настоящата година трябва да се усвоят около 50 млн. лв. Завишени са средствата за поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 години и безплатни карти на хора с увреждания, като за 2020 г. са в размер общо на 230 000 лева. За обезпечаване на дейности по чистотата на града са предвидени средства в размер на 6 231 300 лева.

 

Нагоре