Природо – математическа гимназия „Иван Вазов“ в Добрич с нова визия

Природо – математическа гимназия „Иван Вазов“ в Добрич с нова визия , снимка 1

В момента в Училището се извършват мащабни ремонти по проект на Община Добрич „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“, финансиран от Оперативна Програма „Региони в растеж“. Ремонтира се основно цялата сграда и двата физкултурни салона. Големият физкултурен салон е с подменена дограма и ремонтирана актова зала. Извършва се топлоизолация и се подменят покривните повърхности. Предвижда се и облагородяване на дворното пространство. Ще се подменят изцяло спортните площадки като се оформят игрища за хандбал, волейбол, футбол и пясъчници за скокове. Проектът цели да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение. Мащабни ремонти в такъв вид не са правени от 50 години. През 2004 година е извършено боядисване на външната фасада по Програма “Красива България“. Останалите дейности през годините са само текущи ремонти. В Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“се обучават 430 ученици в 18 паралелки. Ще се инвестират 2 милиона 150 хиляди лева с ДДС за ремонт и модернизиране на Гимназията“, която е с доказани традиции в природо – математическите науки.

 

Нагоре