Концерт по проект „Заедно учим, творим и играем“ – съвместна инициатива на три образователни институции

Концерт по проект „Заедно учим, творим и играем“ – съвместна инициатива на три образователни институции , снимка 1

Празник на толерантността бе концертът на  децата, проведен днес от 11.00 ч. в ОМЦ „Захари Стоянов“  по Проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Възпитаниците  на  ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено  училище „Йордан Йовков“ представиха пред своите гости, родители и съученици наученото в  допълнителните занимания по интереси. С универсалния език на музиката и танца, покориха публиката и заслужиха бурни аплодисменти. Рецитаторски  умения  и индивидуална артистичност демонстрираха децата от трите образователни институции. Приятелството, толерантността  и добротата събраха  всички участници в проекта в поредната  успешно реализирана инициатива.  Под ръководството на своите учители  децата от различни етноси доказаха, че умеят да учат, творят и играят заедно.

Нагоре