Изграден е паркинга по улица „Страцин“

Изграден е паркинга по улица „Страцин“, снимка 1

Община Добрич изгради паркинга по улица „Страцин“, което е в рамките на рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.Паркингът осигурява 40 паркоместа за работещите и живущите в района. Това е поредната инвестиция на Община Добрич, която ще облекчи трафика и ще предотврати струпване на автомобили по улица „Страцин“.    

Нагоре