Община град Добрич: Осигурете достъп до пощенските кутии за получаване на съобщения за дължимите данъци

Община град Добрич: Осигурете достъп до пощенските кутии за получаване на съобщения за дължимите данъци  , снимка 1

Уважаеми съграждани,

Община град Добрич Ви уведомява, че предстои изпращане на съобщения на задължените лица с дължимите от тях данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019г. и недобори за предходните години. За осигуряването на защитата на личните Ви данни, следва да осигурите достъп до пощенските си кутии и същите да са в добро състояние, което означава :

 

1.         пощенската кутия да е в добро състояние и заключена;

2.         на пощенската кутия да е означено името на лицето и / или фамилията на семейството;

3.         на пощенската кутия да е означен номера на апартамента.

               

Доставянето на съобщенията ще се извърши от „Български пощи“ ЕАД, с които с цел защита на личните данни на задължените лица, е постигната следната договореност:

•          На къщи които нямат пощенска кутия на входните врати, съобщения да не се доставят;

•          Входове, в които не е осигурен достъп на пощенски служител, съобщения да не бъдат оставяни

•          Входове,  които имат обща пощенска кутия и/или процеп на входната врата за получаване на кореспонденция, съобщенията да бъдат доставяни в общата пощенска кутия;

•          В пощенски кутии с липсващи вратички съобщения да не бъдат оставяни.

•          Входове, в които нямат пощенски кутии съобщения да не бъдат оставяни.

 

Нагоре