Община Добрич приключи проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“

Община Добрич приключи проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“, снимка 1

На заключителна пресконференция днес ръководителят на проекта инж. Станка Василева представи дейностите и резултатите по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”

Община град Добрич е бенефициент по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на договора за безвъзмездната финансова помощ е 3 038 478,90 лв. Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич. Изпълнението на договора започна в началото на януари 2017 г. и продължи 27 месеца.

Девет жилищни сгради бяха включени в проектното предложение и те са със следните административни адреси: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ 8, ул. „Кирил и Методий“ №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №13.

С дейностите и резултатите от проекта можете да се запознаете тук.   

Нагоре