Проектът за канализация в квартал „Рилци“ получава финансиране

Проектът за канализация в квартал „Рилци“ получава финансиране, снимка 1

Проектното предложение на Община Добрич „Битова канализация  в кв. Рилци, град Добрич – етап 1“ е одобрено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Първият етап включва изграждане на канализация 2, 10 км. , тласкател 1, 77 км. и 1 брой КПС. Общата сума за реализация на I-ви етап от проекта е 1 971 310,53 лв. с ДДС от които искането е за безвъзмездна помощ от ПУДООС в размер на 1 917 310,53 лв. с ДДС, а Община Добрич ще предостави средства от бюджета за 2018 г. в размер на 54 000лв. с ДДС, които ще бъдат вложени за цялостно асфалтиране на улично платно от бордюр до бордюр, изпитване на канализация и изследване на новоизградените клонове с камера.

Общата стойност на проекта е 19 071 626 лв. без ДДС. Той предвижда изграждане на битова канализация в квартал „Рилци“ на 6 етапа с обща дължина 27 км. и една канална помпена станция.

 

Нагоре