Покана за пресконференция и официално откриване на обекти по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич

ПОКАНА

 

Във връзка с:

 

Проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община град Добрич има удоволствието да Ви покани на 12.03.2019 г., от 10.00 ч., в Бизнес–залата на Общината на заключителна пресконференция и церемония по официално откриване на обектите във връзка с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”. Церемонията ще се състои непосредствено след пресконференцията, до сграда с административен адрес ул. „Кирил и Методий“ 8.

Община град Добрич е бенефициент по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на договора за безвъзмездната финансова помощ е 3 038 478,90 лв. Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич. Изпълнението на договора започна в началото на януари 2017 г. и продължи 27 месеца.

Девет жилищни сгради бяха включени в проектното предложение и те са със следните административни адреси: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ 8, ул. „Кирил и Методий“ №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №

Нагоре