Обучение на педагози по Проект „Заедно учим, творим и играем“

Обучение на педагози по Проект „Заедно учим, творим и играем“, снимка 1

Община град Добрич организира обучение на тема „Интеркултурно образование“ на 21 педагози от ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и  Обединено училище „Йордан Йовков“. Обучението, проведено на 2 и 5 февруари  в Департамента по модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт  е дейност, заложена в проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

С провеждането му се цели повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Интерактивни стратегии и методи на работа на учителя в интеркултурното образование, както и проблемите при общуването, педагогическите предизвикателства и поведенческите аспекти са част от акцентите на  проведеното двудневно обучение.

Нагоре