Областният информационен център в Добрич продължава своята дейност

Областният информационен център в Добрич продължава своята дейност, снимка 1

Одобрено за финансиране е проектното предложение на Община Добрич „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“. Проектът е на стойност 369 936, 00 лева като средствата се осигуряват безвъзмездно по Оперативна програма „Добро управление“. Срокът за неговото изпълнение е 2019-2021 г. Центърът ще работи активно, както и досега в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

Нагоре