Обучение на педагози за работа в мултикултурна среда организира Община град Добрич

Обучение на педагози за работа в мултикултурна среда организира Община град Добрич , снимка 1

На 2 и 5 февруари Община град Добрич организира обучение на тема: „Интеркултурно образование“ за осигуряване на допълнителна квалификация на 21  педагози от ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено училище „Йордан Йовков“. Обучението ще се реализира във връзка с изпълнение на двугодишния проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. Програмата на обучение на Департамента по модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт  е съобразена с прилагането  на модерна за образователната ситуация методика и залага на придобиването на нови знания и практически умения за справяне с проблемите в пряката работа на учителите с деца от различни етноси.

Нагоре