ДГ "Приказен свят" се включи в образователен проект "Големият лов на растения"

ДГ "Приказен свят" се включи в образователен проект "Големият лов на растения", снимка 1

През учебната 2018/2019 година педгогическият екип и децата от III Б подготвителна група "Слънчице" при ДГ "Приказен свят" гр.Добрич се включиха в образователен проект "Големият лов на растения".

С помощта на своите учители, децата с голям интерес и ентусиазъм се запознаха с местообитанието на видовете на територията на детската градина и изработиха карта, изцяло съобразена с целите на проекта.

Този вълнуващ проект насърчава децата да опознават и опазват заобикалящата ги природа, събирайки и анализирайки данни за растенията и животните от близката среда.

Проект "Големият лов на растения" е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe и Фондация за Екологично образование/FEO/,като в България се управлява за поредна година от Българско Движение "Син флаг". Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове.

 

Нагоре