Информационна среща на ОИЦ с медиите

Информационна среща на ОИЦ с медиите, снимка 1

Информационна среща на ОИЦ – Добрич с медиите

На 24 януари (четвъртък) 2019 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите.

По време на събитието ще бъдат представени възможностите за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство съгласно Годишните индикативни работни програми за 2019 година.

Присъстващите ще бъдат запознати и с планираните мерки за 2019 г. от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

 

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

 

Нагоре