Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за довършване на ЖБ "Добрич"

Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за довършване на ЖБ "Добрич", снимка 1

П О К А Н А

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община град Добрич Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция, с която да сключи договор за кредит при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга – 2 500 000 лева (два  милиона и петстотин хиляди  лева);
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Цел: Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване  на ЖБ „Добрич“;
 • Срок на усвояване – 12 месеца;
 • Условия за погасяване:
 • Окончателно погасяване – до 6 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;
 • Гратисен период за главницата –12 месеца. След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски;
 • Без такси за предсрочно погасяване;
 • Максимален лихвен процент – не повече от 2,5 %, фиксиран годишен лихвен процент;
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – Без такси и комисионни по кредита;
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – Без такси и комисионни по кредита;
 • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

   

 • Начин на обезпечение на кредита:
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.11.2018 г. от 16,00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на общината. На адрес dobrich@dobrich.bg  и на телефон 058/600 416 до 23.11.2018 г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.  

 

 

Нагоре