Община Добрич ще реши заедно с гражданите бъдещето на старата жп жара

Община Добрич ще реши заедно с гражданите бъдещето на старата жп жара, снимка 1

Кметският екип приема идеята собствеността на старата жп гара да бъде прехвърлена на Община град Добрич. Ще се проведе широко обществено обсъждане за бъдещето на емблематичната сграда като под внимание ще бъдат взети и предложения на професионалните организации, в това число и вече съществуващите два дипломни проекта на архитекти, придобили лиценз за проектиране на сгради, представляващи недвижима културна ценност.

При обсъждане на докладната администрацията ще предложи имотът да бъде актуван като публична-общинска собственост, за да се избегне възможността да бъде придобит от частни лица.

 

Нагоре