Съобщение до всички граждани относно срока за прием на документи за установяване на жилищни нужди

Община град Добрич съобщава на всички заинтересовани граждани, че срокът за подаване на  заявления-декларации за установяване на жилищни нужди и включване в окончателен списък за настаняване в общински жилища под наем съгласно чл.7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич изтича на 30.09.2018г.

Формуляр за подаване на заявление може да се получи на шесто работно място в Центъра за услуги и информация на Общината или да изтеглите от сайта /www.Dobrich.bg/ на Община град Добрич. Заявлението се подава  в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, ул. „България” 12.

Нагоре