Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Добрич с грамота за добри практики в развитието на социалните услуги и работа с потребителите

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Добрич с грамота за добри практики в развитието на социалните услуги и работа с потребителите , снимка 1

Грамота за  добри практики в развитието на социалните услуги и работа с потребителите получи Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Добрич вчера по време на Европейска конференция на тема „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване – социално предприемачество, социални услуги, заетост“. Отличието бе връчено на директора на социалното заведение Албена Донева от зам.–министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова. Форумът се провежда вчера и днес в Курортен комплекс „Златни пясъци“ и е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на конференцията са Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Националният алианс за социална отговорност /НАСО/, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Варна. В нея участват представители на общини, държавни институции, доставчици на услуги, експерти, НПО и гости от европейски институции. Форумът си поставя за цел да се обменят добри практики и да се създадат партньорства за развитие на социалната икономика, социалното предприемачество, социалните услуги и заетостта и тяхното влияние върху качеството на живот на хората с увреждания, чрез социално включване и развитие в обществото. Дневният център в Добрич предоставя социални услуги на лица с физически и ментални увреждания на възраст над 18 години. Той разполага с богата материална база, включваща трапезария, зала за отдих, зала за занимателна терапия, зала за лечебна физкултура, кабинети за индивидуални консултации и лечебен масаж, медицински кабинет. Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот. Капацитетът му е за 40 лица.

 

Нагоре