Постоянните комисии към Общински съвет Добрич ще заседават от 18 до 22 юни. Заседанията са открити за гражданите

месец юни

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

22.06.2018 г.

(петък)

14.30 ч.

Кабинет Председателя на Общински съвет

 

2.

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и строителство”

21.06.2018 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет  арх. Боян Коларов

зам.-кмет

3.

ПК „Промишлено- стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

20.06.2018 г.

(сряда)

15.00 ч.

Кабинет  Росица Йорданова

зам.-кмет

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

22.06.2018 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет д-р Емилия Баева

зам.-кмет

5.

ПК „Наука, образование”

 

19.06.2018 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет д-р Емилия Баева

зам.-кмет

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм” 

 

20.06.2018 г.

(сряда)

14.00 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

19.06.2018 г.

(вторник)

15.30 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

8.

ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”

19.06.2018 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет арх. Боян Коларов

зам.-кмет

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”  

22.06.2018 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет Елка Димова

зам.-кмет

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинска собственост,

приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол ”                               

20.06.2018 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

18.06.2018 г.

(ПОНЕДЕЛНИК)

13.00 ч.

СК

„ИЗИДА“

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, и европейски програми и проекти”        

21.06.2018 г.

(четвъртък)

10.30 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж, 311 стая

13.

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”

22.06.2018 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

 

 

Нагоре