В Детска градина „Звездица“ започнаха дейностите по проект „Играем, трудим се и учим – природата да съхраним“

В Детска градина „Звездица“ започнаха дейностите по проект „Играем, трудим се и учим – природата да съхраним“ , снимка 1

На 07.06.2018 г. в ДГ № 23 “Звездица“, в сградата на ул. “Богдан“ № 2, стартираха дейностите по проект на ПУДООС – „Играем, трудим се и учим – природата да съхраним“. С помощта на родителите и персонала на детската градина беше почистен двора и подготвен терена за засаждане на плодни дървета и храсти и монтиране на пързалки и сенници на пясъчниците за игра на децата. Общата стойност на проекта е 5 хиляди лева. Закупуването и монтирането на уредите е в периода юни – септември, а окончателното оформяне – почистване и засаждане на плодни дървета и храсти е предвидено за септември – октомври 2018 г

Благодарим на родителите, за тяхната отзивчивост и съпричастност за създаването на една привлекателна среда за възпитание, обучение и забавление за децата.  

Нагоре