Протокол от Етап 2 "Техническа и финансова оценка" на постъпилите 8 проектни предложения по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

Община Добрич представя Протокол от комисията, назначена със Заповед на кмета за извършена техническа и финансова оценка на 8 проектни предложения по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност - 2018.

С протoкола можете да се запознаете тук.     

Нагоре