Доволни ли сте от детските заведения в Добрич?

Доволни ли сте от детските заведения в Добрич?, снимка 1

Община Добрич организира проучване на обществените нагласи сред родителите, чиито деца посещават детски заведения. Анонимната анкета, която Ви предлагаме цели да оптимизира работата на детските заведения и да отговори в по–голяма степен на родителските очаквания. Анкетата можете да попълните до 30 март 2018 г.   

https://goo.gl/forms/BkNDQR3Xvo5yaZ162  

Нагоре