Важно съобщение!

Важно съобщение!, снимка 1

Важно съобщение!

Община град Добрич уведомява гражданите и юридическите лица, че ако не желаят да получат писмени съобщения за дължимите от тях местни данъци и такси за 2018г., имат възможност да го заявят писмено в Деловодството на общината и на e-mail: dobrich@dobrich.bg; priemna@dobrich.bg  в срок до 09.02.2018г.

Община Добрич започна кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2018 г. и предстои изпращане на съобщения за дължимите налози до адресите за кореспонденция /за физически лица до постоянния адрес, за юридически лица до адреса вписан в Търговския регистър/.

Нагоре