График и организация за провеждане на кардиологични прегледи от 05.02 до 21.02.2018 г.

Българският Кардиологичен Институт, Българската Национална Телевизия и Националното сдружение на общините в Република България ще проведат  национална кампания ”Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот” в Община град Добрич през периода 05.02-21.02.2018 г. в Бизнес залата-1 етаж/вход-от външната страна /при следната организация на прегледите:

 

05.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Райна Александрова Атанасова

9.15-9.30ч.    Георги Стоянов Атанасов

9.30-9.45ч.    Стоян Атанасов Пантелеев

9.45-10.00ч.   Марияна Жечева Иванова

10.00-10.15ч. Гергана Петкова Георгиева

10.15-10.30ч. Пенка Ненкова Ангелова

10.30-10.45ч. Ангел Дончев Ангелов

10.45-11.00ч. Марияна Петрова

11.00-11.15ч. Валентина Георгиева

11.15-11.30ч. Соня Иванова Стефанова

11.30-11.45ч.  Петко А.Стефанов

11.45-12.00ч.  Адрияна Райнова Георгиева

12.00-12.15ч.  Катя Колева

12.15-12.30ч.  Георги Колев

12.30-12.45ч.  Гавраил Иванов Гавраилов

12.45-13.00ч.  Марияна Рачева Панева

13.00-13.15ч.  Румяна Павлова

13.15-13.30ч.  Митка Колева Павлова

13.30-13.45ч.  Мария Георгиева Димитрова

13.45-14.00ч.  Яна Маринова

14.00-14.15ч.  Юлия Тодорова Жейнова

14.15-14.30ч.  Симеон Колев Стоилов

14.30-14.45ч.   Иванка Георгиева Кирилова

14.45-15.00ч.   Кирил Кирилов

15.00-15.15ч.   Валентин Ст.Илиев

15.15-15.30ч.   Йорданка Пейчева

15.30-15.45ч.   Невзие Афримова

15.45-16.00ч.   Стоянка Ст.Георгиева

16.00-16.15ч.   Недялка Василева

16.15-16.30ч.   Йорданка Цонкова Колева

16.30-16.45ч.   Иван Андреев

16.45-17.00ч.   Веселин Казанджиев

 

06.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Тодорка Янкова Димова

9.15-9.30ч.    Георги Колев Димов

9.30-9.45ч.    Мария Пан.Ганчева

9.45-10.00ч.   Радка Маринова

10.00-10.15ч. Пламен Колев

10.15-10.30ч. Пейчо Тодоров Пенчев

10.30-10.45ч. Николай  Петков Нанков

10.45-11.00ч. Весела Димитрова

11.00-11.15ч. Димка Йорданова

11.15-11.30ч. Валентин Василев Велчев

11.30-11.45ч.  Йордан Жечев Киров

11.45-12.00ч.  Николай Янков Желев

12.00-12.15ч.  Милена Тодорова Желязкова

12.15-12.30ч.  Добринка Александрова

12.30-12.45ч.  Димитър Александров

12.45-13.00ч.  Исмет Салим

13.00-13.15ч.  Божанка Игнатова Стоянова

13.15-13.30ч.  Живка Милкова

13.30-13.45ч.  Николинка Дим.Джамбазова

13.45-14.00ч.  Елена Владимирова

14.00-14.15ч.  Ганка Митева Тодорова

14.15-14.30ч.  Марина Добрева Мавродиева

14.30-14.45ч.   Ивелина Костова

14.45-15.00ч.   Минчо Байчев Черкезов

15.00-15.15ч.   Севгюл Ибрям

15.15-15.30ч.   Марийка Иванова Тодорова

15.30-15.45ч.   Иван Стефанов Станев

15.45-16.00ч.   Петра Кънева Горанова

16.00-16.15ч.   Жельо Кръстев Станчев

16.15-16.30ч.   Емине Гали Ариф

16.30-16.45ч.   Николинка Колева

16.45-17.00ч.   Стефанка Петкова Димова

 

07.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Росица Иванова Георгиева

9.15-9.30ч.    Димитър Георгиев Петков

9.30-9.45ч.    Златка Веселинова Величкова

9.45-10.00ч.  Божидар Славов Петков

10.00-10.15ч. Петранка Йорданова Кралева

10.15-10.30ч. Сафтян Адил

10.30-10.45ч. Иванка Бойчева

10.45-11.00ч. Марияна Митева

11.00-11.15ч. Стоянка симеова Василева

11.15-11.30ч. Дарина Цветкова Георгиева

11.30-11.45ч.  Георги Христов Георгиев

11.45-12.00ч.  Станка Атанасова Георгиева

12.00-12.15ч.  Милка Ангелова Янулова

12.15-12.30ч.  Калинка Кирякова Дукова

12.30-12.45ч.  Иванка Драганова

12.45-13.00ч.  Тонка Минкова

13.00-13.15ч.  Стиляна Недева Георгиева

13.15-13.30ч.  Александра Г.Костадинова

13.30-13.45ч.  Маринка Георгиева

13.45-14.00ч.  Виолета Хр.Кръчмарова

14.00-14.15ч.  Радка Г.Карова

14.15-14.30ч.  Митка Г.Недялкова

14.30-14.45ч.   Бойка Стоева Николова

14.45-15.00ч.   Ивелин Събев Николов

15.00-15.15ч.   Злати Петров Дженков

15.15-15.30ч.   Драгомир Петков Енев

15.30-15.45ч.   Юлиян Петков Енев

15.45-16.00ч.   Кирил Ив.Костадинов

16.00-16.15ч.   Ивелина Маринова Трифонова

16.15-16.30ч.   Магдалена Тончева

16.30-16.45ч.   Виолета Тодорова Радева

16.45-17.00ч.   Красимир Масурски

12.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Красимир Пейчев

9.15-9.30ч.    Анка Енчева Пейчева

9.30-9.45ч.    Мария Генчева Александрова

9.45-10.00ч.   Красимира Недкова Минчева

10.00-10.15ч. Мария Костадинова Генева

10.15-10.30ч. Митко Жеков Василев

10.30-10.45ч. Красимира Димитрова

10.45-11.00ч. Мирослав Донев

11.00-11.15ч. Петка Владимирова Иванова

11.15-11.30ч. Ангелинка Михайлова

11.30-11.45ч.  Петранка Ив.Петрова

11.45-12.00ч.  Стойка Йорданова

12.00-12.15ч.  Жулиета

12.15-12.30ч.  Живка Господинова

12.30-12.45ч.  Татяна Мариновска

12.45-13.00ч.  Пламен Петров Рибаров

13.00-13.15ч.  Владка Кръстева

13.15-13.30ч.  Марийка Пенева

13.30-13.45ч.  Даниела Божанова Пеева

13.45-14.00ч.  Даниел Петров Иванов

14.00-14.15ч.  Радка Ив.Йорданова

14.15-14.30ч.  Жана Кост.Василева

14.30-14.45ч.   Димитър Желев Господинов

14.45-15.00ч.   Димитричка Стоянова Колева

15.00-15.15ч.   Димитър Йовев Митев

15.15-15.30ч.   Елена Милева

15.30-15.45ч.   Билент Фамидин

15.45-16.00ч.   Ендинар Мирвет

16.00-16.15ч.   Сухри Салимов

16.15-16.30ч.   Едия Мехмедова

16.30-16.45ч.   Славка Костадинава Пейчева

16.45-17.00ч.   Радостин Пейчев Пейчев

13.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Иринка Драгнева Василева

9.15-9.30ч.    Веселин Георгиев

9.30-9.45ч.    Кристина Георгиева

9.45-10.00ч.  Мария Колева Митева

10.00-10.15ч. Стефка Колева

10.15-10.30ч. Недялка Анг.Костова

10.30-10.45ч. Жани Георгиева Христова

10.45-11.00ч. Радка Великова Кирова

11.00-11.15ч. Михелина Тодорова Стойкова

11.15-11.30ч. Костадинка Желева

11.30-11.45ч.  Силвия Калоянова Петрова

11.45-12.00ч.  Тодор Павлов Георгиев

12.00-12.15ч.  Христо Николов Илиев

12.15-12.30ч.  Георги Йорд.Георгиев

12.30-12.45ч.  Вълко Стоянов Вълков

12.45-13.00ч.  Антоанета Донева

13.00-13.15ч.  Нурхан Билялова

13.15-13.30ч.  Маринела Енчева

13.30-13.45ч.  Севджан Мурат

13.45-14.00ч.  Павлина Стефанова

14.00-14.15ч.  ЕЛена Янкова

14.15-14.30ч.  Детелина Петрова

14.30-14.45ч.   Пламен Колев

14.45-15.00ч.   Митка Минчева Атанасова

15.00-15.15ч.   Марин Илиев Илиев

15.15-15.30ч.   Пенка Донева

15.30-15.45ч.   Ваня Байчева Друмева

15.45-16.00ч.   Минка Ненова

16.00-16.15ч.   Пепа Коева

16.15-16.30ч.   Кольо Коев

16.30-16.45ч.   София Димитрова

16.45-17.00ч.   Николай П.Димитров

14.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Вярка Георгиева Господинова

9.15-9.30ч.    Маринка Иванова Цанкова

9.30-9.45ч.    Жельо Ив.Георгиев

9.45-10.00ч.  Саша Георгиева Димитрова

10.00-10.15ч. Павлина Ив.Георгиева

10.15-10.30ч. Данчо Ив.Атанасов

10.30-10.45ч. Росанка Вас.Тодорова

10.45-11.00ч. Анка Андреева Стоянова

11.00-11.15ч. Драгни Манковски

11.15-11.30ч. Цанка Гунчева

11.30-11.45ч.  Пенка Христова Иванова

11.45-12.00ч.  Пламен Смоков

12.00-12.15ч.  Нурхан Менду Сали

12.15-12.30ч.  Десислава Марленова

12.30-12.45ч.  Симеон Атанасов

12.45-13.00ч.  Станка Петрова

13.00-13.15ч.  Цонко Петров

13.15-13.30ч.  Стоян Пантелеев

13.30-13.45ч.  Киро Димов Енев

13.45-14.00ч.  Тодорка великова Попова

14.00-14.15ч.  Геновева Божанова

14.15-14.30ч.  Диана Райнова

14.30-14.45ч.  Нина Николова

14.45-15.00ч.   Сабри Исмаилов

15.00-15.15ч.   Стефанка Петкова

15.15-15.30ч.   Росица Белчева

15.30-15.45ч.   Мария Петрова Георгиева

15.45-16.00ч.   Мария Радева Николова

16.00-16.15ч.   Минка Д.Павлова

16.15-16.30ч.   Ганчо Лазаров Ганчев

16.30-16.45ч.   Стояна Атанасова Шопова

16.45-17.00ч.   Недялка Георгиева Колева

19.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Ради Атанасов

9.15-9.30ч.    Георги Иванов Георгиев

9.30-9.45ч.    Иван Колев Андреев

9.45-10.00ч.  Йорданка Енева Ганчева

10.00-10.15ч. Ганка Енчева Желязкова

10.15-10.30ч. Дияна Куманова Проданова

10.30-10.45ч. Живка Пеева Йорданова

10.45-11.00ч. Кольо Пенчев Колев

11.00-11.15ч. Красимира Стамболова

11.15-11.30ч. Руска Георгиева

11.30-11.45ч. Стоянка Живкова

11.45-12.00ч. Мильо Милев

12.00-12.15ч.  Магдалена Стоянова

12.15-12.30ч.  Велико Великов

12.30-12.45ч.  Живко Пейчев

12.45-13.00ч.  Емилия Стоянова Балчева

13.00-13.15ч.  Жельо Желев

13.15-13.30ч.  Марийка Георгиева Тодорова

13.30-13.45ч.  Недялка Костова Стойчева

13.45-14.00ч.  Иванка Димитрова

14.00-14.15ч.  Ели Калчева

14.15-14.30ч.  Герга Рачева

14.30-14.45ч.  Кънчо Кънев

14.45-15.00ч.   Пенка Костадинова

15.00-15.15ч.   Марияна Генчева Иванова

15.15-15.30ч.   Дияна Тонева

15.30-15.45ч.   Христофор Стоянов

15.45-16.00ч.   Мария Йорданова Денева

16.00-16.15ч.   Светла Тодорова

16.15-16.30ч.   Миглена Василева

16.30-16.45ч.   Николинка Балчева

16.45-17.00ч.   Мима Стоянова

20.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Павлина Стоянова

9.15-9.30ч.    Иванка Донева

9.30-9.45ч.    Надежда Маринова

9.45-10.00ч.  Светла Василева

10.00-10.15ч. Радка Димова

10.15-10.30ч. Стефка Асенова

10.30-10.45ч. Димчо Димов

10.45-11.00ч. Виолета Георгиева

11.00-11.15ч. Ивелина Андр.Йорданова

11.15-11.30ч. Ваня Ницова Петкова

11.30-11.45ч. Еленка Тодорова Великова

11.45-12.00ч.  Йорданка Динева Петрова

12.00-12.15ч.  Ема Трошева

12.15-12.30ч.  Наталия Тинева

12.30-12.45ч.  Пепа Симеонова

12.45-13.00ч.  Юлия Гандева

13.00-13.15ч.  Зорница Желева

13.15-13.30ч.  Силвия Красимирова Тодорова

13.30-13.45ч.  Росица Маринова Иванова

13.45-14.00ч.  Добринка Иванова

14.00-14.15ч.  Димитричка Георгиева

14.15-14.30ч.  Светлана Кирякова

14.30-14.45ч.  Веселина Иванова

14.45-15.00ч.  Павлета Няголова

15.00-15.15ч.   Диляна Йовева

15.15-15.30ч.   Светлана Атанасова

15.30-15.45ч.   Пенка Миланова

15.45-16.00ч.   Величка Иванова

16.00-16.15ч.   Маринела Василева

16.15-16.30ч.   Станка петрова

16.30-16.45ч.   Цвети Димитрова

16.45-17.00ч.   Цонко Петров

21.02.2018г.

9.00-9.15ч.    Виктория Панчева

9.15-9.30ч.    Татяна Желязкова

9.30-9.45ч.    Еленка Михайлова

9.45-10.00ч.  Мими Йорданова

10.00-10.15ч. Павлета Няголова

10.15-10.30ч. Огнян Михайлов Тодоров

10.30-10.45ч. Калчо Стилянов

10.45-11.00ч. Генка Пенева

11.00-11.15ч. Калинка Тракиева Стоянова

11.15-11.30ч. Ивелин Димитров Стоянов

11.30-11.45ч. Добринка Ив.Димитрова

11.45-12.00ч. Василка Ив.Стоянова

Нагоре