Първо публично събитие по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич"

Първо публично събитие по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич", снимка 1

На 15 януари 2018 г. (понеделник), от 11:00 часа, в Бизнес - залата в сградата на Община град Добрич/първи етаж/ ще се проведе встъпително публично събитие във връзка с реализиране на проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, който е част от Инвестиционната програма на Община град Добрич и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на събитието ще бъдат представени параметрите на договора за безвъзмездна финансова помощ - целите, дейностите и очакваните резултати за общността.

Символична церемония „първа копка“ ще се проведе веднага след пресконференцията до жилищната сграда с адрес „Кирил и Методий“ 8 ( индикативен час 11,45 часа).

Нагоре