Подписан е договор за създаване на звено "Общинска полиция"

Подписан е договор за създаване на звено "Общинска полиция", снимка 1

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и комисар Николай Спасов, директор на ОД на МВР-Добрич, подписаха договор за създаване на звено „Общинска полиция“, което да осъществява дейност по опазване на обществения ред, защита правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им, охрана на обекти – публична и частна собственост, охрана на общински мероприятия, безопасност на движението, оказване на съдействие на общинска администрация при изпълнение на служебните им задължения по контролната и административно наказателната дейност на Общината.

Към звеното ще бъдат назначени седем старши полицаи и един полицейски инспектор. Предстои ОД на МВР да обяви конкурс за посочените длъжности. Очаква се общинските полицаи  да бъдат назначени в срок до 4 месеца, след обявяване на конкурса, тъй като подборът се извършва по Закона за МВР. Средствата за издръжка на звено „Общинска полиция“ са осигурени от бюджета на Община град Добрич.

Нагоре