ОИЦ Добрич кани на информационно събитие на тема: „Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на бизнеса“

ОИЦ Добрич кани на информационно събитие на тема: „Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на бизнеса“, снимка 1

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) има удоволствието да покани Вас или Ваш представител за участие в информационно събитие на тема: „Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на бизнеса“, която ще се проведе на 09 август 2017 г. (сряда) от 9:30 часа в сградата на Областна администрация, зала „Европа“.

Целта на събитието е да бъдат дискутирани възможностите за развитие на бизнеса, чрез финансиране по Оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), „Инициатива за малки и средни предприятия“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Гост на събитието ще бъде г-н Владимир Бобев представител на управляващ орган на ОПИК, който подробно ще обясни облекчените възможности за кредитиране със средства по „Инициатива за малки и средни предприятия“, както и възможностите, които актуалната процедура по ОПИК BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ предоставя пред бизнеса.

Екипът на ОИЦ – Добрич, ще представи възможностите за развиване на собствен бизнес чрез процедурата “Подкрепа за предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020.

Татяна Гичева от екипа Enterprise Europe Network – Добрич ще презентира услугите, извършвани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса.

Събитието се организира от Областен информационен център – Добрич, Община град Добрич, Enterprise Europe Network – Добрич в партньорство с Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“.

Желаещите да вземат участие могат да направят своята регистрация на следния адрес: https://goo.gl/forms/WVAbfAntlkdIPncq1. За контакти: гр. Добрич 9300, ул. „България" № 12, тел: 058/ 602 758, 0897560860 e-mail: oic_dobrich@abv.bg.

Нагоре