Министър Нено Димов и кметът Йордан Йорданов направиха първа копка от водния цикъл на Добрич

Министър Нено Димов и кметът Йордан Йорданов направиха първа копка от водния цикъл на Добрич, снимка 1

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Добрич Йордан Йорданов направиха първа копка от водния цикъл на Добрич.

Проектът е от голяма важност за Добрич, тъй като ще реши дългогодишните проблеми с остарялата ВиК мрежа на града. Инвестицията е в размер на 114,9 млн. лв., 86,2 млн. лв. от тях е размерът на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

С реализацията на проекта ще се намалят течовете в мрежата, ще се подобри и пречистването на отпадъчните води. ПСОВ-Добрич в с. Врачанци е построена през 1986 г., но досега не е реконструирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор, което ще предотврати замърсяването на р. Добричка. Модернизираното съоръжение ще обслужва 92 498 души.

Проектът се очаква от жителите на Добрич, въпреки че през следващите месеци те ще трябва да понасят много неудобства. Предстои рехабилитация на близо 80 км водопроводи, полагани в периода от 1950-1970 г., а това означава разкопани улици, струпване на строителна техника и работници. В момента обаче авариите са ежедневие и загубите на вода достигат 86%.

През първия програмен период в област Добрич са реализирани 7 проекта, по които са вложени над 64 млн. лв. От тях 25,5 млн. лв. в сектор „Води“ и 38,9 млн. лв. в сектор „Отпадъци“. Положената линейна инфраструктура е с дължина над 20 км.

В момента със средства от ОПОС 2014- 2020 г. се подготвя регионално прединвестиционно проучване  на територията на област Добрич, на базата на което ще  бъдат финансирани и други проекти във водния сектор.

 

Нагоре