Честит празник на служителите в държавната администрация!

Скъпи колеги,

Поздравявам Ви най – сърдечно по повод 23 юни – Ден на служителите в държавната администрация!

Радвам се, че в националния календар има и такъв ден, в който заслужено можем да поздравим всички служители в администрациите, които ежедневно отстояват принципите на държавността. Радва ме и факта, че Община Добрич е променена и е носител на редица награди за добро управление, за обслужването на гражданите, за иновации в технологията на работата, за прозрачността на управлението. Със заслужено самочувствие мога да кажа, че нашата администрация е призната за една от най–подготвените в страната. Затова на този ден искам да благодаря на всички колеги за положените усилия, за демонстрирания професионализъм, жизненост и новаторство, за човешкото отношение и съпричастност при изпълнение на служебните им  задължения. Искам да пожелая здраве, късмет и  вяра в собствените сили!

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич 

                                   

    

Нагоре