Публикувани са резултатите от второто класиране за прием в детските градини

Тук можете да се запознаете с резултатите от второто класиране за прием в детските градини на територията на Община град Добрич.

Нагоре