Проект на Община Добрич ще обнови материалната база за предоставяне на социални услуги в Дома за стари хора, Домашния социален патронаж и Обществената трапезария

Проект на Община Добрич ще обнови материалната база за предоставяне на социални услуги  в Дома за стари хора,  Домашния социален патронаж и Обществената трапезария , снимка 1

Община Добрич спечели финансиране на проект „Придобиване на дълготрайни активи за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария“. Общата стойност на проекта е 28 850 лева, от които 25 965 се осигуряват от Фонд „Социална закрила“ и 2800 лева е съфинансирането от Община Добрич. Предстои със средствата да бъде закупено професионално кухненско оборудване за Дома за стари хора, с което ще се обнови амортизираната база. Уредите са с по–висок клас и ще осигурят удобство и практичност при работата, за да могат по – добре да се използват и от социалните услуги Домашен социален патронаж и Обществената трапезария. Проектът цели да осигури ефективна качествена грижа на потребителите на трите социални услуги чрез предоставяне на здравословно и разнообразно хранене. Срокът за изпълнение на дейностите е 3 месеца.      

 

 

Нагоре