Зам. – кметът Росица Йорданова откри Националния форум на общинските предприятия и търговски дружества в Добрич

Зам. – кметът Росица Йорданова откри Националния форум на общинските предприятия и търговски дружества в Добрич , снимка 1

Зам. – кметът „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ Росица Йорданов откри днес Четвъртата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества. Форумът се провежда в Добрич и има за цел да представи предизвикателствата и перспективите пред общинските структури.  Зам.-кметът Росица Йорданова приветства  с добре дошли в сърцето на добруджанския край и заяви, че за Община Добрич е чест и привилегия да посрещне ръководителите на общински предприятия и дружества от цялата страна, които отговарят и определят стопанския живот на България. Росица Йорданова каза още, че управленският екип, начело с кмета Йордан Йорданов залага на приемствеността като много важна крачка за успеха на едно ръководство.  „Трябва да положим усилия, всеки един от нас в своя ресор, да бъдем добри стопани на онова, което е създадено, да успеем да го съхраним и да го надградим. За нас е изключително важно да имаме работещи и пълноценни общински структури“ каза още в своите приветствени думи зам. – кметът. На територията на Община град Добрич към настоящия момент функционират шест търговски дружества  с мажоритарен собственик на капитала Община Добрич. Това са  ДКЦ – II, Център за психично здраве, „Жилфонд-инвест“, „Комуналефект“ ООД, което в края на миналата година е преструктурирано в общинско предприятие „Комуналстрой“, „Столове“ ООД и „Автобусен транспорт“ ООД.  Действащите общински предприятия на територията на Добрич са: „Обреден дом“, „Общински пазари“, „Спортни имоти“, „Устойчиви дейности и проекти“ и Център за защита на природата и животните. Общо в тези структури работят 378 души. Зам. – кметът на Добрич изрази своята увереност, че на форума ще бъдат обменени добри практики и концепции за управление и контрол на общинските дружества и предприятия, които да доведат до по-ефективното предоставяне на публични услуги с повишено качество в полза на местната общност на всяка една община.

Националната среща продължи с презентации по теми, свързани с политическите аспекти в създаването и управлението на общинските стопански субекти, със създаване на здравословна икономическа среда и по – добро взаимодействие на общинския и частния бизнес. Бяха представени и иновативни практики в съвременните пазарни условия.  Форумът продължава и на 17 март. По време на дискусиите ще бъде представен и норвежкия опит в създаване и управление на междуобщински фирми за предоставяне на публични услуги.        

 

Нагоре