Община Добрич е домакин на Национална среща на общински предприятия и търговски дружества

Община Добрич е домакин на Национална среща на общински предприятия и търговски дружества  , снимка 1

Днес започна Четвъртата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества, която се провежда в Добрич. В нея участват 40 управители, ръководители и представители на общинските предприятия от цялата страна. Срещата бе открита от Управителя на НСОРБ – Актив ЕООД Силвия Георгиева. Гостите бяха приветствани от Председателя на Общински съвет Добрич – Иво Пенчев. Началникът на сектор „Верификация“ на Агенцията по заетостта във Варна Димитричка Ганева запозна участниците с възможностите на общинските търговски дружества и предприятия за участие в схемите за заетост, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Бяха представени схемите за субсидирана заетост, по които може да се кандидатства и да се осигурят работни места. Ръководителите на общинските предприятия получиха информация за 3 – те схеми, които Агенцията по заетостта реализира. Това са: „Младежка заетост“, „Обучение за младите хора“ и „Обучениe и заетост“. Участниците във форума се запознаха и с допустимите разходи за работодателите, както и целевите групи. Срещата продължи с представяне на WE RUN – Обучителна програма „ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА”: нови сфери за заетост в селски райони“. Националната среща продължава на 16 и 17 март с дискусии и обмен на добри практики. Сред темите, които ще се дебатират са кои публични услуги, предоставяни от общините, най – често се организират в общински предприятия, взаимоотношенията на общинските дружества с Общински съвет, създаване на здравословна икономическа среда и по – добро взаимодействие на общинския и частния бизнес, иновативни практики за управление в съвременните пазарни условия и др.      

Нагоре