Община Добрич и Драматичен театър „Йордан Йовков“ обявяват областен конкурс – рецитал „За да я има България“

Община Добрич и Драматичен театър „Йордан Йовков“ обявяват областен конкурс – рецитал „За да я има България“, снимка 1

Конкурсът ще се проведе на 29 април. Той цели да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие у децата и младите хора. В него могат да участват индивидуални изпълнители, представящи по свой избор произведения от българската поезия, проза и драматургия. Произведенията  трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции. Възрастовите групи, които ще бъдат оценявани са следните: 

•             I възрастова група – деца от подготвителен клас/училище;

•             II възрастова група  – ученици от I – IV клас;

•             III възрастова група – ученици от V – VII клас;

•             IV възрастова група – ученици от VIII – XII клас.

 

              Времетраене на изпълненията:

•             I  възрастова група  – до 4 минути;

•             II възрастова група – до 5 минути;

•             III възрастова група – до 6 минути;

•             IV възрастова група – до 7 минути.

Критериите за оценка са дикция, тематична обвързаност, спазване на регламентираното време и сценично въздействие. Участниците се оценяват от жури от специалисти и решението не подлежи на обжалване. 

Със заявката за участие по образец и с регламента можете да се запознаете на страницата на Община Добрич www.dobrich.bg в рубриката „Новини“.

Заявките се приемат до 10 април 2017 г., на e-mail: domd@abv.bg  или  на адрес:

Дирекция „Хуманитарни дейности“ Община град Добрич

ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811

 9300 гр. Добрич

 За конкурс - рецитал „За да я има България“

Лице за контакти: Несрин Йълмаз – експерт,  тел. 058 60 33 25

Регламент 

Заявка за участие

Програма

 

9.30 ч. – Откриване

Концертна зала  „Добрич“  /  Органова зала  /

10. 00 – 13.00 ч.  –  Конкурсна част

  • I възрастова група – деца от подготвителна група /клас

Концертна зала„Добрич“ / Органова зала /

  • II възрастова група   – ученици от I – IV клас

Огледална зала„Нели Божкова“

  • III възрастова група – ученици от V –VII клас

Камерна зала Драматичен театър „Йордан Йовков“

13.00 ч. – 14.00 ч. –  Почивка

14.00 ч. – 17.00 ч. –  Конкурсна част

  • I възрастова група – деца от подготвителна група /клас

Концертна зала„Добрич“  /  Органова  зала  /

  • II възрастова група  –  ученици от I – IV клас

Огледална зала „Нели Божкова“

  • III възрастова група – ученици от V –VII клас

Камерна зала Драматичен театър „Йордан Йовков“

  • IV възрастова група – ученици от VIII – XII клас

Камерна зала Драматичен театър „Йордан Йовков“

Награждаване

05.05.2017 г. от 11.00 ч.

Малка заседателна зала Община град Добрич

Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Община град Добрич.

Класираните ще бъдат информирани по телефон или ел. поща.

 

 

 

 

 

Нагоре