Областен информационен център - Добрич стартира обща инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА"

Областен информационен център  - Добрич стартира обща инициатива  „ЗАЕДНО за ЕВРОПА", снимка 1

Инициативата, част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ стартира символично на 10 март и ще продължи 60 дни. Датата на стартирането и продължителността са свързани с основните два информационни повода: Отбелязване на 60 години Европейски социален фонд, в контекста на 60-та годишнина от сключването на Римския договор и 10 години присъединяване на България към ЕС.

Инициативата в Добрич предвижда няколко дейности:

  • На 10 март стартира конкурс „Европа в моя регион, през моите очи“ за фотография (ученици 8-12 клас) и рисунка (ученици 4-7 клас). Подробности за конкурса ще бъдат разпространени в интернет и училищата.

 

  • Екипът на ОИЦ – Добрич ще потърси и подбере минимум четири души, върху чиито живот Европейски социален фонд е имал положително отражение, и чиито истински житейски истории ще се опишат в кратки разкази със снимки. Разказите ще бъдат публикувани в електронна книга заедно с други от цялата страна.

 

  • В периода 2-12 май ще се проведат два Дена на отворените врати - единият в град Добрич, а другият в една от общините в областта. Ще бъдат включени представители на училища, общини, доставчици в социални услуги в областта, с финансирани проекти по Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие.

 

  • Заключителното събитие „ЗАЕДНО за ЕВРОПА ще бъде на 13 май 2017 г. То ще протече едновременно като две прояви:
  • Първата проява ще бъде организирана като спортно-образователно съревнование между 8 отбора от област Добрич. Участие ще вземат ученици във възрастовата група 5-7 клас (участвали в различни проекти, включително и в извънкласни спортни дейности по проект „Твоят час“;
  • Втората проява: Стрийт арт изкуство в градски условия „Стъпки по дъгата“. Идеята е сиви бетонни стълби в градски парк „Свети Георги“ да се превърнат в сцена на творчески идеи и вдъхновение на участниците, и заедно с жители и гости на Добрич трайно да преобразят част от градското пространство като го наситят с цветове, послания и вдъхновение. В събитието ще бъдат поканени творци от цялата област Добрич и участници в проекти по ОПРЧР/НОИР, включително и в извънкласни школи по изобразително изкуство и/или дейности по проект „Твоят час“ (ОП НОИР).

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 602 758, e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Нагоре