Добрич – домакин на Четвъртата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества ще се проведе от 15 до 17 март 2017 т. със съдействието и подкрепата на община град Добрич, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин. Това е четвъртото годишно издание на този важен форум от събитийния календар на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), чийто организатор е неговото търговско дружество “НСОРБ – Актив” ЕООД.

В Срещата традиционно участват управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, а също така и заместник-кметове и кметове на общини, председатели и съветници в общинските съвети.

Провеждането на форума е продиктувано от желанието ни да подкрепим и поощрим обмена на добри практики без значение от правния статут и предмет на дейност общински стопански субекти за повишаване качеството на услугите, предлагани на гражданите. Амбицията ни е чрез дискусиите по предвидените в програмата теми да допринесем за повишаване на експертните знания, умения и капацитет за качествено изпълнение на техните ангажименти и отговорности.

Водещи теми в Националната среща и тази година ще бъдат предизвикателствата и перспективите пред общинските предприятия, тенденциите в развитието на общинските търговски дружества с техните проблеми и предимства, участие на общинските стопански субекти в създаване на здравословна икономическа среда и по-добро взаимодействие между общинския и частния бизнес.

Предвиждаме в програмата да бъдат поставен акцент и върху българските и европейски модели и практики за осъществяване на стопанската дейност на общините, както и възможностите на общинските търговски дружества и предприятия за участие в схемите за заетост, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Традиционно общината-домакин ще запознае участниците с положителния опит, който има в предоставянето и управлението на публични услуги, а това ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по темата за местните политики и практически действия за по-ефективно предоставяне на публични услуги с повишено качество.

 

Нагоре